Wednesday , May 23 2018

Kujdes! Ja një nga arsyet pse fëmijët bëjnë gjumë të çrregullt.

Sipas një studimi të botuar në “JAMA Pediatrics’ theksohet se televizori mund të shkaktojë shprehi të gjumit të parregullt. Dihet që fëmijët janë grupmosha që janë të prekur apo ndikuar nga televizioni.

Akademia Amerikane e Pediatrisë ka rekomanduar që fëmijët nën moshën dy vjeç të mos jenë të ekspozuar pranë mediumeve të ndryshme, ndërsa mbi këtë moshë të kenë kufizime nga një deri në dy orë në ditë. Gjatë një studimi të bërë nga një grup autorësh të cilët ekzaminuan lidhjen midis orëve të shikimit të televiziorit dhe gjumit 1,713 fëmijë në Spanjë përmes kohëzgjatjes së gjumit të raportuar nga prindërit e tyre, citon elbasani plus.

Fëmijët të cilët me kalimin e kohës raportuan qëndrim më të gjatë në TV (nga më pak së 1.5 orë në ditë) raportuan një rritje të gjumit në vizitat pasuese. Fëmijët që shikuan TV 1.5 orë e më shumë në ditë kishin një kohëzgjatje më të shkurtër të gjumit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *